Chào Mừng Bạn Đến Với Hướng Dẫn Sử Dụng Của MMM

Dành cho Quản lý

Đầu tiên bạn sẽ nhận được một tài khoản chính thức của bạn từ Quản lý của MMM bằng cách cung cấp thông tin. Sau khi đã có tài khoản chúng ta bắt đầu bước thứ nhất thôi nào

1. Đăng nhập

Sau khi đăng nhập hệ thống thành không, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị. Để quản lý thông tin khách hàng hãy nhấp vào 1 trong 2 menus sau

Giao diện màn hình sau khi click chuột vào menu Khách hàng doanh nghiệp

Để thêm mới khách hàng doanh nghiệp, click vào nút THÊM MỚI. Chuyển đến màn hình thêm mới KH, nhập thông tin khách hàng sau đó bấm vào nút THÊM MỚI ở cuối form đăng kí.

Màn hình chỉ sửa thông tin khách hàng. Thay đổi thông tin khách hàng sau đó bấm nút CẬP NHẬT

Tương tự cho khách hàng cá nhân

TẠO MỚI HỢP ĐÔNG CHO KHÁCH HÀNG

Giao diện màn hình Quản lý Khách hàng doanh nghiệp hoặc Quản lý Khách hàng cá nhân. Click vào đường link Tên doanh nghiệp (Đối với KH Doanh nghiệp) hoặc Tên Khách Hàng (Đối với KH Cá nhân)

Sau khi được chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết của KH, click vào nút Thêm mới hợp đồng . Điền các thông tin cần thiết.

Click vào menu Quản lý hợp đồng. Ở màn hình Quản lý HĐ, click vào đường link Mã số hợp đồng

Click vào nút Gán thiết bị . Trong danh sách thiết bị, click vào nút Gán thiết bị

Click vào menu Quản lý báo cáo > Quản lý hóa đơn .

Nhập tháng và năm cần tạo hóa đơn -> Bấm nút Tra cứu kết quả . Trong danh sách KH trả về bấm vào nút In hóa đơn

Ở popup hiện lên, chọn máy in đích và bấm nút Print .


Dành cho Khách hàng

Đầu tiên bạn sẽ nhận được một tài khoản chính thức của bạn từ Quản lý của MMM bằng cách cung cấp thông tin Sau khi đã có tài khoản chúng ta bắt đầu bước thứ nhất thôi nào

1. Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, ở màn hình quản lý, click vào menu Quản lý báo cáo -> Giám sát đồng hồ đo

Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc. bấm nút Tra cứu kết quả để xem lượng nước đã sử dụng

Click vào menu Quản lý báo cáo --> Quản lý hóa đơn .

Nhập tháng và năm cần tạo hóa đơn -> Bấm nút Tra cứu kết quả . Trong danh sách KH trả về bấm vào nút In hóa đơn

Ở popup hiện lên, chọn máy in đích và bấm nút Print .

Click vào menu Quản lý báo cáo --> Giám sát chất lượng .